Bơm màng Cao su

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Bơm màng Cao su, ứng dụng máy

Là loại máy bơm màng dùng màng bơm cao su

sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm hóa chất, dầu khí, chế biến thực phẩm, chất thải