Bơm dung môi

Máy bơm màng dung môi là gì? Danh sách Model máy bơm màng dung môi phổ biến và chất lượng bạn có thể lựa chọn

Máy bơm màng dung môi là một loại máy bơm được sử dụng để bơm các loại dung môi, chất lỏng hoặc hỗn hợp chất lỏng trong quá trình công nghiệp, quá trình sản xuất hoặc các ứng dụng khác. Máy này thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp hóa chất, dầu khí, xử lý nước, thực phẩm và đồ uống, và các ngành công nghiệp khác.

Bơm màng bơm dung môi hoạt động bằng khí nén. Cấu tạo chủ yếu thân bơm nhựa, inox, nhôm, gang kết hợp màng bơm Teflon, Santo, cao su. Khi màng bơm chuyển động lên và xuống, nó tạo ra áp suất và hút chất lỏng vào và đẩy chất lỏng ra khỏi máy bơm.

Xin giới thiệu các nhãn hiệu máy bơm màng và Model sử dụng phổ biến bơm dung môi tốt nhất hiện nay:

STT Lưu Lượng Kích Thước Chất liệu Màng bơm Dung Môi

MÁY BƠM MÀNG ARO USA PHỔ BIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁ HỢP LÝ

666053-0D2 49.2 l/p 1/2 Nhựa PP Nitrile X
666053-344 49.2 l/p 1/2 Nhựa PP Teflon X
66605J-344 49.2 l/p 1/2 Nhựa PP Teflon X
666120-344-C 133 l/p 1 Nhôm Teflon X
666120-3EB-C    133 l/p 1 Nhôm Santo X
66612B-244-C 400 l/p 1 Inox Teflon X
666170-344-C 340 l/p 1-1/2 Nhôm Teflon X
666170-3EB-C 340,7 l/p 1-1/2 Nhôm Santo X
6661A3-344-C 177.9 l/p 1 Nhựa PP Teflon X
6661T3-344-C 378.8 l/p 1-1/2 Nhựa PP Teflon X
6661T3-3EB-C 378.8 l/p 1-1/2 Nhựa PP Santo X
666270-144-C 651 l/p 2 Nhôm Teflon X
666270-3EB-C 651 l/p 2 Nhôm Santo X
666270-EEB-C 650 l/p 2 Nhôm Santo X
666271-244-C 650 l/p 2 Inox Teflon X
6662A3-344-C 548.8 l/p 2 Nhựa PP Teflon X
666320-EEB-C 900 l/p 3 Nhôm Santo X
PD01P-HPS-PTT-A-A 20 l/p 1/4 Nhựa PP Teflon X
PD03P-APS-PTT 40 l/p 3/8 Nhựa PP Teflon X
PD07P-APS-PTT 55 l/p 3/4 Nhựa PP Teflon X
PD10P-YPS-PTT 167 l/p 1 Nhựa PP Teflon X
PD15P-YPS-PTT 400 l/p 1-1/2 Nhựa PP Teflon X
PD20P-FPS-PTT 567 l/p 2 Nhựa PP Teflon X

BƠM MÀNG TDS ĐÀI LOAN

DS03-AAT-TASS-02 32 l/p 3/8 Nhôm Teflon X
DS04-AAT-TASS-02 48 l/p 1/2 Nhôm Teflon X
DS04-PAT-TPTP-02 42 l/p 1/2 Nhựa PP Teflon X
DS04-SAI-TSSS-02 400 l/p 1/2 Inox Teflon X
DS06-AAT-TATS-02 90 l/p 3/4 Nhôm Teflon X
DS06-SAT-TSTS-02 90 l/p 3/4 Inox Teflon X
DS10-AAT-TATS-02 180 l/p 1 Nhôm Teflon X
DS10-PAL-OPTP-02 168 l/p 1 Nhựa PP Santo X
DS10-PAL-TPTP-02 168 l/p 1 Nhựa PP Teflon X
DS10-SAT-TSTS-02 180 l/p 1 Inox Teflon X
DS14-AAT-TATS-02 340 l/p 1-1/2 Nhôm Teflon X
DS14-PAL-TPTP-02 300 l/p 1-1/2 Nhựa PP Teflon X
DS14-SAT-TSTS-02 340 l/p 1-1/2 Inox Teflon X
DS20-AAT-OATS-02 560 l/p 2 Nhôm Santo X
DS20-AAT-OOBO-02 550 l/p 2 Nhôm Santo X
DS20-AAT-TATS-02 560 l/p 2 Nhôm Teflon X
DS20-PAL-TPTP-02 560 l/p 2 Nhựa PP Teflon X
DS20-SAT-TSTS-02 560 l/p 2 Inox Teflon X
SBS DS03-AAT-TASS-02 32 l/p 3/8 Nhôm Teflon X
SBS DS03-AAT-TASS-03 32 l/p 3/8 Nhôm Teflon X
SBS DS03-AAT-TASS-04 32 l/p 3/8 Nhôm Teflon X

BƠM MÀNG KHÍ NÉN HUSKY CHẤT LƯỢNG

HUSKY-1040-D72911 159 l/p 1 Nhựa PP Teflon X
HUSKY-1050-647004 189 l/p 1 Nhôm Teflon X
HUSKY-1050-647040 189 l/p 1 Nhôm Geolast X
HUSKY-1050-647065 11.34 m3/h 1 Nhôm Buna X
HUSKY-1050-649034 189 l/p 1 Nhựa PP Teflon X
HUSKY-1050-651032 189 l/p 1 Inox Teflon X
HUSKY-1590-DB2311 378.5 l/p 1-1/2 Nhựa PP Teflon X
HUSKY-1590-DB2911 22,74 m3/h 1-1/2 Nhựa PP Teflon X
HUSKY-1590-DB3911 378.5 l/p 1-1/2 Nhôm Teflon X
HUSKY-1590-DB4311 378.5 l/p 1-1/2 Inox Teflon X
HUSKY-2150-DF4311 568 lpm 2 Inox Teflon X
HUSKY-2150-DF6311 568 lpm 2 Gang Teflon X
HUSKY-515-D52911 57 l/p 1/2 Nhựa PP Teflon X
HUSKY-716-D54311 61 l/p 3/4 Inox Teflon X
HUSKY-716-D5C911 61 l/p 3/4 Nhôm Teflon X
VA25(HE)SA-SSTFTFTB00 1
DB4311 1-1/2 Inox Teflon X

MÁY BƠM MÀNG MARATHON

M05B2P1TPBS000 52 l/p 1/2 Nhựa PP Santo X
M15B3P2PPAS000 22,68 m3/h 1.5 Nhựa PP Teflon X
M1FB3P2PPUS000 12 m3/h 1 Nhựa PP Teflon X
M20B1ANNABS000 567 l/p 2 Nhôm Neo X
M30B1ANNABS600 1078 l/p 3 Nhôm Neo X

BƠM MÀNG KHÍ NÉN WILDEN USA CHẤT LƯỢNG

P1/KKPPP/TNU/TF/KTV 125 l/p 1/2 Nhựa pvdf Teflon X
P1/PPPPP/TNU/TF/KTV 125 l/p 1/2 Nhựa PP Teflon X
P1/PPPPP/WFS/WF/KWF 125 l/p 1/2 Nhựa PP Santo X
P8/AAAPP/TNU/TF/ATF/0014 618 l/p 2 Nhôm Teflon X
P8/AAAPP/TWS/TF/ATF/0014 618 l/p 2 Nhôm Teflon X
T15/AAAAB/BNS/BN/BN/0014 878 l/p 3 Nhôm Buna X

MÁY BƠM MÀNG GODO GIÁ RẺ

QBW3-25PTFP 57 l/p 1 Inox 304 Teflon X
QBY3-15STFS 22 l/p 1/2 Nhựa PP Teflon X
QBY3-25ALTFF 7 m3/h 1 Nhôm Teflon X
QBY3-25APTFF 7 m3/h 1 Inox Teflon X
QBY3-25ASTFF 7 m3/h 1 Nhựa PP Teflon X
QBY3-25LTFF 3.4 m3/h 1 Nhôm Teflon X
QBY3-25PTFF 3.4 m3/h 1 Inox Teflon X
QBY3-25STFS 3.4 m3/h 1 Nhựa PP Teflon X
QBY3-40LTFF 23 m3/h 1.5 Nhôm Teflon X
QBY3-40PTFF 151 l/p 1.5 Inox Teflon X
QBY3-40STFF 151 l/p 1.5 Nhựa PP Teflon X
QBY3-50LTFF 23 m3/h 2 Nhôm Teflon X
QBY3-50PTFF 378.5 l/p 2 Inox 304 Teflon X
QBY3-50QTFF 378.5 l/p 2 Gang Teflon X
QBY3-50STFF 378.5 l/p 2 Nhựa PP Teflon X
QBY3-80LTFF 568 lpm 3 Nhôm Teflon X
QBY3-80STFF 568 lpm 3 Nhựa PP Teflon X
QBY4-15GTPF 1.3 m3/h 1/2 Gang Teflon X
QBY4-15LTFS 22 l/p 1/2 Nhôm Teflon X
QBY4-15PTFF 1.3 m3/h 1/2 Inox 304 Teflon X
BFD-80PTFF 568 lpm 3 Inox 304 Teflon X
BFD-80STFF 568 lpm 3 Nhựa PP Teflon X
BFQ-50PTFF 378.5 l/p 2 Inox 304 Teflon X
BFQ-80QTFF 568 lpm 3 Gang Teflon X
DBY3-25ASTFF 116 l/p 1 Nhôm Teflon X
DBY3-25STFF 57 l/p 1 Nhựa PP Teflon X
DBY3S-25ASTFF 116 l/p 1 Nhôm Teflon X

BƠM MÀNG KHÍ NÉN SANDPIPER

S05B2P1TPBS000 50 l/p 1/2 Nhựa PP Santo X
S05B2P2TPBS000 50 l/p 1/2 Nhựa PP Teflon X
S07B1P1PPBS000 5.22 m3/h 3/4 Nhựa PP Santo X
S07B1P1PPBS000
S15B1ABWABS600 401 l/p 1.5 Nhôm Nitrile X
S15B3P2PPAS000 378 1.5 Nhựa PP Teflon X
S1FB1A2TABS600 170 l/p 1 Nhôm Teflon X
S1FB1ANWABS600 170 l/p 1 Nhôm Neo X
S1FB1ANWABS600 1
S1FB3P2PPUS000 170 l/p 1 Nhựa PP Teflon X
S30B1AGTABS600 1078 l/p 3 Nhôm Teflon X
S30B1ANNABS000 1078 l/p 3 Nhôm Neo X

Ưu điểm của máy bơm màng dung môi bao gồm khả năng xử lý các chất lỏng có chất lượng khác nhau, từ chất lỏng tinh khiết đến chất lỏng có chứa các hạt rắn nhỏ. Máy này cũng có khả năng bơm chất lỏng có độ nhớt cao và chịu được áp suất làm việc cao. Ngoài ra, máy bơm màng dung môi cũng thường có khả năng tự hút và không yêu cầu van hút riêng biệt.

Tuy nhiên, máy bơm màng dung môi cũng có một số hạn chế, bao gồm tuổi thọ màng bơm có thể bị giới hạn khi hoạt động với các chất lỏng ăn mòn hoặc có tính axit cao. Ngoài ra, hiệu suất máy bơm màng dung môi có thể bị ảnh hưởng bởi đặc tính chất lượng chất lỏng và áp suất làm việc.

Để lựa chọn máy bơm màng tốt nhất bạn có thể tham khảo thông số chi tiết máy và ứng dụng hoặc gọi trực tiếp HANKE – 0905 04 07 09

Máy bơm màng dung môi là một công cụ quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng khác nhau để vận chuyển chất lỏng và các dung môi.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.