Bơm gốm sứ

Ứng dụng máy bơm màng trong ngành gốm sứ

Trong ngành gốm sứ, máy bơm màng thường được sử dụng để bơm và vận chuyển các chất lỏng, hỗn hợp, hoặc dòng chất trong quy trình sản xuất gốm sứ. Máy bơm màng được ưu tiên sử dụng trong ngành này vì khả năng chống ăn mòn và khả năng xử lý các chất lỏng chứa hạt nhỏ mà các loại bơm truyền thống có thể gặp khó khăn.

Một số ứng dụng cụ thể của máy bơm màng trong ngành gốm sứ bao gồm:

  • Bơm và vận chuyển chất lỏng glaze: Glaze là một loại chất lỏng sứ mịn được sử dụng để tạo màu sắc và bề mặt bóng cho sản phẩm gốm sứ. Máy bơm màng có thể được sử dụng để bơm glaze từ các bể lưu trữ đến các bồn chứa hoặc vị trí ứng dụng trên sản phẩm.
  • Bơm và truyền chất lỏng trong quy trình sản xuất: Trong quy trình sản xuất gốm sứ, có nhiều chất lỏng khác nhau được sử dụng như đất sứ, nước, dung dịch tẩy trắng, dung dịch nhuộm, và dung dịch nấu chảy. Máy bơm màng có thể được sử dụng để bơm và vận chuyển các chất lỏng này trong quy trình sản xuất gốm sứ.
  • Bơm và tái chế nước: Trong ngành gốm sứ, việc tái chế nước là một yếu tố quan trọng để tối ưu hóa sử dụng nước và giảm lượng chất thải. Máy bơm màng có thể được sử dụng để bơm và tái chế nước trong quy trình sản xuất gốm sứ

HANKE cung cấp máy bơm màng khí nén đủ loại, cần thông tin tư vấn lựa chọn và mua máy bơm màng liên hệ chúng tôi 0905 04 07 09

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.