Phu kiện Bi bơm màng 050-017-365 thương hiệu Sandpiper

– Hãng sản xuất: Warren Rupp (USA)

– Mã màng: 050-017-365  

– Chất liệu: Neoprene

– Size: 2”