Phụ tùng bơm màng SANDPIPER 286-107-354 dòng 1 inch

Màng SANDPIPER 286-107-354

Hãng sản xuất: Warren Rupp (USA)

Mã màng bơm: 286-107-354

Chất liệu màng: Santo