Bơm màng Husky 1590 Metal DBC977 Part DB5A11 thân Nhôm -Buna-N

Model máy:              DBC977

Nhà sản xuất:          Husky-Graco

Xuất xứ:                  USA (Mỹ)

Chất liệu thân máy: Nhôm

Chất liệu Màng,Bi:  Buna-N