Bơm màng ARO 66612B-244-C 1 inch thân Inox màng Teflon