Máy bơm màng ARO 666120-3EB-C nhôm 1 inch

Lưu lượng lớn nhất:                  133 lít/phút

Áp suất làm việc lớn nhất:          8.3 bar

Đường kính lớn nhất qua bơm:  3.2 mm (1/8” inch)

Trọng lượng bơm:                      8.6 kg

Khả năng hút khô tối đa:            6.1m

Vỏ bơm:NhômMàng và bi:         Santoprene