Bơm màng sử dụng khí nén Aro 6661A3-344-C

Tên hàng:                    6661A3-344-C

Lưu lượng ( L/phút ):  177.9

Áp suất (Bar):              8.3