Bơm màng ARO 66605J-344 thân Nhựa PP, màng PTFE

Thân bơm nhựa PP, màng PTFE

Bơm màng mini đầu hút xả: 1/2”

Lưu lượng bơm: 54.5 Lít/ phút