Bơm màng ARO PD15P-YPS-PTT (1.5”, PP, Teflon)

Model:    PD15P-YPS-PTT

Hãng sản xuất:   Aro – USA

Vật liệu thân bơm:   Nhựa Polypropylene

Vật liệu màng bơm:    PTFE (Teflon)

Vật liệu bi:    PTFE (Teflon)