Màng bơm 02-1010-52 (Cao su Buna, 1’’) thương hiệu Wilden

Hãng sản xuất: PSG-a Dover (USA)

Mã sản phẩm: 02-1010-52

Chất liệu: Buna

Size: 1” (inch)