Màng bơm 1405005 PTFE-Teflon

Màng dùng cho bơm Almatec – Tapflo – Delleco