Màng bơm 1505005 PTFE-Teflon

Màng dùng cho bơm Almatec – Tapflo – Delleco