Màng bơm 1255010 NBR-Buna-Nitrile

Màng dùng cho bơm Almatec – Tapflo – Delleco