Màng bơm 1405010 NBR-Buna-Nitrile

Màng dùng cho bơm Almatec – Tapflo – Delleco