Màng bơm 1105005 PTFE-Teflon

Màng dùng cho bơm Almatec – Tapflo – Delleco