Màng bơm Aro 94330 chất liệu Nhựa 2’’ (Backup)

Màng bơm Aro 94330

Mã sản phẩm: 94330

Vật liệu:          Santo Backup

Size: 2”