Màng bơm Aro 94617 sử dụng chất liệu Teflon

Đơn vị sản xuất: Ingersoll Rand (USA)

Mã ghi trên màng: 94617

Vật liệu: PTFE (Teflon)

Kích thước: 1-1/2”