Màng bơm Aro 96267 chất liệu Santo, dòng máy 1 inch