Màng bơm Aro 96164 chất liệu Nhựa Santo kích thước 1-1/2’’

Đơn vị sản xuất: Ingersoll Rand (USA)

Mã ghi trên màng: 96164-A

Sử dụng: Backup cho màng Teflon

Chất liệu: Santo

Kích thước: 1-1/2”