Sản phẩm màng bơm buna 92755-2 thương hiệu ARO

Đơn vị sản xuất: Ingersoll Rand (USA)

Mã ghi trên màng: 92755-2

Chất liệu: Buna

Kích thước: 2”