Dòng màng bơm 93459-4 thương hiệu ARO

Đơn vị sản xuất: Ingersoll Rand (USA)

Mã ghi trên màng: 93459-4

Chất liệu:Teflon

Kích thước: 1”