Màng bơm Aro 96392-T chất kiệu Teflon – 2″

Hãng sản xuất: Ingersoll Rand (USA)

Mã trên màng: 96392-T

Vật liệu: PTFE (Teflon)

Size: 2”