Màng bơm PTFE 83898 kích thước 1/2 inch thương hiệu ARO