Bơm màng Aro PD20P-FPS-PTT (2″, PP, Teflon)

Model: PD15P-FPS-PTT (2”, PP, Teflon)

Lưu lượng lớn nhất: 696 lít/phút

Thân bơm bằng nhựa Polypropylene

Màng bơm: Teflon (PTFE)