Cổng hút bơm màng Aro 66605J (93802-1) kích thước 1/2″, Nhựa PP

Hãng sản xuất: Aro – Ingersoll rand

Vật liệu:            PP – POLYPROPYLENE

Mã màng bơm: 93802-1