Máy bơm màng Wilden P2/SSPPP/TNU/TF/STF/0014

Chất liệu thân bơm:Inox 316

Chất liệu màng:      Teflon

Chất liệu bi:            Teflon

Chất liệu đế bi:       Inox 316