Máy bơm màng Wilden P220/AAPPP/TSU/TF/ATF/0014

Chất liệu thân bơm:Nhôm

Chất liệu màng:      Neo

Chất liệu bi:            Neo

Chất liệu đế bi:       Nhôm

Lưu lượng bơm:    132 Lpm