Máy bơm màng Wilden P2/AAAAB/TWS/TF/ATF/0014

Chất liệu thân bơm:Nhôm

Chất liệu màng:      TEFLON

Chất liệu bi:            TEFLON

Chất liệu đế bi:        Nhôm