Máy bơm màng Wilden P400/PPPPP/TWS/TF/PTV

Thân bơm:         Nhựa PP

Màng bơm:        Teflon

Đế bi:                 Nhựa PP

Bi bơm:              Teflon

Lưu lượng bơm:318 Lpm – 19.08 m3/h