Máy bơm màng Wilden P4/SSAPP/TNU/TF/STF/0014

Chất liệu thân bơm: Inox 316

Chất liệu màng:       Teflon

Chất liệu bi:             Teflon

Chất liệu đế bi:        Inox

Lưu lượng bơm:     295 Lpm – 17.7 m3/h