Máy bơm màng Wilden P4/AAMAB/NES/NE/NE/0014

Chất liệu thân bơm:Nhôm

Chất liệu màng:      Neo

Chất liệu bi:            Neo

Chất liệu đế bi:       Neo

Lưu lượng bơm:     288 Lpm – 17.28 m3/h