Máy bơm màng Wilden TZ4/AAMAB/TWS/TF/ATF/0014 thân Nhôm-Teflon

Chất liệu thân bơm:Nhôm

Chất liệu màng:      Teflon

Chất liệu bi:            Teflon

Chất liệu đế bi:        Nhôm

Lưu lượng bơm:      288 Lpm – 17.28 m3/h