Máy bơm màng Wilden T8/AAAAB/BNS/BN/BN/0014

Chất liệu thân bơm:Nhôm

Chất liệu màng:      Buna

Chất liệu bi:            Buna

Chất liệu đế bi:       Buna

Lưu lượng bơm:     617 Lpm – 37.02 m3/h