Máy bơm màng Wilden T8/AAAAB/BNS/BN/BN/0014

Chất liệu thân bơm:Nhôm

Chất liệu màng:       Buna

Chất liệu bi:             Buna

Chất liệu đế bi:        Buna

Lưu lượng bơm:      617 Lpm – 37.02 m3/h