Máy bơm màng Wilden T8/AAAAB/TWS/TF/ATF/0014

Chất liệu thân bơm:Nhôm

Chất liệu màng:       Teflon

Chất liệu bi:              Teflon

Chất liệu đế bi:         Nhôm