Máy bơm màng Wilden T15/AAAAB/BNS/BN/BN/0014 thân Nhôm – Buna

Chất liệu thân bơm:Nhôm

Chất liệu màng:      Buna

Chất liệu bi:            Buna

Chất liệu đế bi:       Buna

Lưu lượng bơm:    878 Lpm – 52.68 m3/h