Bơm màng tds DS14-PAL-TPTP-02 thân Nhựa PP – màng Teflon

Model:                         DS14-PAL-TPTP-02.

Hãng sản xuất:           TDS ĐÀI LOAN

Đầu hút và đẩy:          1-1/2” PT(BSP)

Đường cấp khí nén:  1/2″ PT(BSP)

Đường thoát khí nén:1″ PT(BSP)