Bơm màng TDS DS14-AAT-TATS-02 thân Nhôm màng Teflon

Model:                         DS14-AAT-TATS-02

​Hãng sản xuất:            TDS ĐÀI LOAN

Đầu hút và đẩy:           1-1/2” PT(BSP)

Đường cấp khí nén:    1/2″ PT(BSP)