Đế bi bơm màng Aro 94104 (Santo, 3″)

đế bi bơm màng Aro 94104