Máy bơm màng TDS DS10-SAT-TSTS-02 (1″ Inox Teflon)