Máy bơm màng Wilden P2/PKPPP/TNU/TF/PTV/0400

Chất liệu thân bơm:Nhựa PP

Chất liệu màng:      Teflon

Chất liệu bi:            Teflon