Bơm màng Wilden P025/PZPPP/WTNL/TF/PTV thân Nhựa màng Teflon

Vật liệu thân bơm:Nhựa PP

Vật liệu màng bơm:Teflon

Vật liệu bi/ đế bị:Teflon

Lưu lượng tối đa:18.1 Lpm – 1.04 m3/h