Bơm màng Wilden P025 thân Nhựa màng Teflon

Vật liệu thân bơm:   Nhựa PP

Vật liệu màng bơm: Teflon

Vật liệu bi/ đế bị:     Teflon

Lưu lượng tối đa:    18.1 Lpm – 1.04 m3/h