Cổng xả bơm màng aro 66605J (93801-1) kích thước 1/2″, Nhựa PP

Tên sản phẩm: Cổng xả bơm màng Aro

Hãng sản xuất: Aro – Ingersoll rand

Vật liệu:            Nhựa PP

Mã màng bơm: 93801-1