Đế bi bơm màng Aro 94328-A (2″, Santoprene) – Valve Seat

Tên sản phẩm:  Đế bi

Hãng sản xuất:  Aro – Ingersoll rand

Vật liệu:             Santoprene

Mã màng bơm: 94328-A