Đế bi bơm màng Aro 97171-1 kích thước 1.5 inch – 2 inch chính hãng

Mã màng bơm: 97171-1

Dùng thay thế cho các dòng bơm 1″: 

6661TX-X-C / 1½”6662AX-X-C / 2”