Bi bơm màng Aro 94103-T chất liệu Teflon, kích thước 3″

Tên sản phẩm: Bi bơm màng aro
Hãng sản xuất: Aro – Ingersoll rand
Mã màng bơm: 94103-T
Vật liệu:            Teflon