Máy bơm màng Wilden P1/PPPPP/TNU/TF/PTV

Thân bơm:Nhựa PP

Màng bơm:Teflon

Đế bi:         Nhựa PP

Bi bơm:     Teflon